Jumat, 03 Juli 2009

SOAL LARUTAN ELEKTROLIT & REDOKS

LARUTAN ELEKTROLIT & REDOKS

(PAKET 3)

1. Pada pemeriksaan daya hantar listrik larutan berikut, pada volume yang sama,

hantaran terkecil akan diberikan oleh

a. 0,1 M HCl d. 0,1 M CH3COOH

b. 0,1 M H2SO4 e. 0,05 M CH3COOH

c. 0,05 M H2SO4


2. Larutan senyawa kovalen berikut yang dapat menghantarkan listrik adalah

a. C6H6 d. C12H22O11

b. CCl4 e. HBr

c. CO(NH2)2


3. Pasangan zat berikut yang mengandung S dengan bilangan oksidasi yg sama:

a. SO3 & SO2 d. H2S & H2SO4

b. H2SO3 & H2SO4 e. Na2SO3 & SO2

c. Na2SO4 & Na2S


4. Menurut kaidah pengikatan & pelepasan oksigen, pereaksi yg mengikat oksigen

disebut......

a. redoks d. oksidator

b. reduksi e. reduktor

c. oksidasi

5. Bilangan oksidasi Br terendah terdapat dalam....

a. natrium perbromat

b. natrium bromat

c. natrium bromit

d. natrium hipobromit

e. natrium bromida


6. Diantara reaksi berikut yg termasuk autoredoks adalah.....

a. SO2 + H2S → S + H2O

b. CaCl2 + Mg(OH)2 → Ca(OH)2 + MgCl2

c. SO2 + O2 → SO3

d. FeCl3 + H2S → FeCl2 + HCl + S

e. Br2 + NaOH → NaBr + NaBrO3 + H2O


7. Suatu zat padat dilarutkan dalam air, ternyata larutan zat tsb dapat menghantar

listrik. Pernyataan yang tepat untuk menerangkan peristiwa tsb:

a. air mudah terion jika ada zat padat didalamnya

b. air menjadi konduktor listrik jika ada zat terlarut

c. dalam air, zat padat terurai menjadi atomnya

d. dalam air, zat padat terurai menjadi molekulnya

e. dalam air, zat padat terurai menjadi ionnya


8. Diantara pasangan senyawa berikut, yang dalam keadaan padat tidak

menghantar listrik, tapi dalam cair dan larutan dapat menghantar listrik adalah…

a. NaCl & HCl d. CCl4 & HCl

b. K2SO4 & CCl4 e. K2SO4 & BaCl2

c. HCl & KCl


9. Larutan HCl 1M punya daya hantar listrik lebih baik daripada larutan CH3COOH

1M. Hal itu disebabkan...

a. HCl adalah senyawa ion, CH3COOH senyawa kovalen

b. CH3COOH terion lebih banyak daripada HCl

c. Jumlah atom HCl lebih sedikit daripada CH3COOH

d. HCl lebih mudah larut daripada H3PO4

e. Persen ionisasi HCl lebih besar daripada CH3COOH


10. 2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 → K2SO4 + 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 8 H2O.

Pernyataan yang benar dari reaksi diatas adalah...

a. KMnO4 sebagai reduktor

b. FeSO4 sebagai oksidator

c. S dalam H2SO4 mengalami penurunan bilangan oksidasi

d. MnSO4 sebagai hasil oksidasi

e. Fe2(SO4)3 sebagai hasil oksidasi


ESSAY


1. Tentukan biloks unsur yang dicetak tebal& digarisbawahi:

a. NH4ClO3

b. Cu CO3

c. VC2O4

d. CH3COCH3

e. NaCNO


2. Tentukanlah oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi dari reaksi :

CrBr3 + NaOH + Cl2 Æ Na2CrO4 + NaBrO4 + NaCl + H2O

Tidak ada komentar:

Posting Komentar