Selasa, 14 Juli 2009

Soal Stokiometri 2

1. Jika diketahui massa 1 atom unsur A mempunyai massa 1,08 x 1022 gram dan massa 1 atom C—12 adalah 1,99.10-23 gram, maka massa atom relative dari unsure A adalah

A. 5,4

B. 10,8

C. 65

D. 130

E. 150

2. Bilangan Avogadro = 6,02 x 10 menunjukkan tentang

1) jumlah molekul dalam 1 mol senyawa

2) jumlah ion dalam 1 mol ion

3) jumlah atom dalam 1 mol atom

4) jumlah partikel dalam keadaan standar

3. Pupuk yang paling banyak Mengandung nitrogen (Ar N= 14) adalah..

A. (NH4 )2 SO4 (Mr = 142)

B. (NH4 )2 PO4 (Mr = 150)

C. (NH2 )2 CO (Mr = 60)

D. NH4 NO3 (Mr = 80)

E. NaNO3 (Mr = 85)

4. Unsur Rhenium mempunyai 2 isotop yaitu 85Re dan 87Re dengan perbandingan jumlah atom = 2 : 3. Massa atom relatif Re adalah

A. 185,2

B. 185,5

C. 186,0

D. 186,2

E. 186,5

5. Senyawa berikut yang mengandung jumlah atom O sama dengan jumlah atom O dalam 2 mol H2 S04 adalah.

1) 1 mol Ca3 (P04 )2

2) 2mo1Na2 C2 O4

3) 2 mol KMnO4

4) 1 mol Fe(N03 )2

6. Jumlah mol belerang dalam 24 gram pirit FeS2 (A Fe = 56 dan S 32) adalah

A. 0,02

B. 0,04

C. 0,10

D. 0,20

E. 0,40

7. Jumlah partikel ion yang terdapat dalam 25 gram CaCO3 (Ar Ca = 40; C = 12; O= 16) adalah

A. 6,02 x 1023 partikel ion

B. 3,01 x 1023 partikel ion

C. 5,02 x 1023 partikel ion

D. 6,02 x 10 -23 partikel ion

E. 3,01 x 10-23 partikel ion

8. Jika pada STP, volum dan 4,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah

A. 26

B. 28

C. 30

D. 32

E. 34

9. Suatu senyawa oksida dan nitrogen mengandung 63,16% nitrogen (Ar =14) dan 36,84% oksigen (Ar =16). Senyawa tersebut adalah

A. NO

B. N2O

C. NO2

D. N2O3

E. N2O5

10. Suatu senyawa dengan rumus C12H22O11 mengandung 72 gram karbon, dan oksigen sebanyak. . . (Ar H =1 C =12, O = 16)

A. 11

B. 12

C. 66

D. 72

E. 88

11. Diketahui persamaan reaksi:

C(s) + 2H2 (g) → CH4(g).

Jika volum H2 yang direaksikan 2,24 L pada keadaan STP, maka jumlah partikel gas CH4 yang dihasilkan adalah (NA = 6,02 x 1023).

A. 3,01 x 1021

B. 3,01 x 1022

C. 3,01 x 1023

D. 6,02 x 1022

E. 6,02 x 1023

12. Cuplikan bubuk besi sebanyak 5 gram dipanaskan dengan gas klorin menghasilkan 10 gram besi(II) klorida, FeCI2, (Ar Fe = 56, Cl = 35,5). Kadar unsur besi dalam cuplikan tersebut adalah .

A. 4,41%

B. 14,20%

C. 71,00%

D. 88,20%

E. 100,00%

13. Pirimidin tersusun dan 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen (Ar H = 1, C = 12, N = 14). Jika massa molekul relatif pirimidin adalah 80 maka rumus molekulnya adalah....

A. C2 H2 N

B. C4 H4 N2

C. CH6 N

D. C5 H5 N3

E. C6 H6 N3

14. Sebanyak 76 gram campuran gas metana dan etana dibakar sempurna sehingga dihasilkan 220 gram gas CO2. JikaAr C = 12, H = 1, dan O = 16, maka berat gas metana di dalam campuran gas tersebut adalah .

A. 16 gram

B. 160 gram

C. 6 gram

D. 60 gram

E. 12 gram

15. Pada pemanasan, HgO akan terurai menurut reaksi:

2HgO(s) — 2Hg(l) + O2(g)

Path pemanasan 108 gram HgO akan terbentuk 4,8 gram O2, maka HgO yang terurai sebanyak. . . . (Ar Hg = 200, O = 16)

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

E. 80%

16. Satu mol logam L bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan 33,6 liter gas hidrogen (STP). Rumus garam yang terbentuk adalah .

A. LSO4

B. L(SO4)2

C. L2(SO4)3

D. L2(SO4)5

E. L(SO4)5

17. Sebanyak x gram FeS (Mr = 88) direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi:

FeS + 2HC1 — FeC12 + H2S

Pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas H2S. Jika pada keadaan tersebut satu mol gas H2 S bervolum 20 liter maka nilai x adalah .

A. 8,8

B. 17,6

C. 26,4

D. 35,2

E. 44,0

18. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 gram gas X2 mempunyai volum 1 liter. Jika pada suhu dan tekanan yang sama 7,5 gram gas C2 H6 (Mr = 30) mempunyai volum 10 liter, maka massa atom relatif X ialah .

A. 20

B. 25

C. 40

D. 60

E. 80

19. Massa 5 liter nitrogen pada T dan P tertentu adalah 5,6 gram. Berapa jumlah atom He yang terdapat dalam 10 liter gas He pada T dan P tersebut? (tetapan Avogadro = 6 x 1023; Ar N = 14)

A. 1,2 x 1023 atom

B. 2,4 x 1023 atom

C. 2,7 x 1023 atom

D. 4,8 x 1023 atom

E. 5,4 x 1023 atom

20. Pada suhu dan tekanan tertentu 0,5 liter gas NO (Mr = 30) massanya 1,5 gram. Volum gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama, yang dihasilkan jika 49 gram KCIO3 (Mr = 122,5) dipanaskan adalah .

A. 2L

B. 4L

C. 6L

D. 8L

E. 12L

21. Sebanyak 10 cm3 hidrokarbon tepat bereaksi dengan 40 cm3 oksigen menghasilkan 30 cm3 karbon dioksida. Jika volum semua gas diukur pada suhu dan tekanan sama, maka rumus hidrokarbon tersebut adalah .

A. CH4

B. C2 H6

C. C3 H6

D. C3 H4

E. C4 H8

22. Sebanyak 40 mL gas hidrokarbon Cn H2n memerlukan 600 mL udara (mengandung 20% oksigen) untuk pembakaran sempurna. Semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Rumus hidrokarbon tersebut adalah

A. CH2

B. C2 H4

C. CH6

D. C4 H8

E. C5 H10

23. Sebanyak 75 gram zat dengan rumus empiris (CH2O) (Ar H = 1, C = 12, 0 = 16) yang terlarut dalam 500 gram air, mendidih pada suhu 100,52°C (Kb air = O,52°C/m). Zat tersebut termasuk .

A. triosa

B. tetrosa

C. pentosa

D. heksosa

E. heptosa

24. Harga perbandingan antara massa 1 atom suatu unsur dengan x massa 1 atom 12C disebut

A. bilangan Avogardo

B. massa rumus relatif

C. satuan massa atom

D. massa molekul relatif

E. massa atom relatif

25. Jika massa 1 atom unsur X sama dengan 3,99 x 10-23 gram, maka massa atom relatif (Ar) unsur tersebut adalah . (massa 1 atom C—12 = 1,99 x 10-23 gram)

A. 12

B. 6

C. 9

D. 24

E. 40

26. Suatu unsur X mempunyai dua isotop, yaitu 42X dan 44X. Jika massa atom relatif X = 43,7 maka perbandingan persentase kedua isotop tersebut adalah .

A. 10:90

B. 15:85

C. 25:75

D. 50:50

E. 60:40

27. Jika 0,54 gram logam Al dimasukkan ke dalam larutan H2 SO4 0,1 M, maka akan terjadi reaksi yang menghasilkan A12(SO4)3 dan gas H2. Volum minimal larutan H2 SO4 0,1 M yang dibutuhkan agar semua Al habis bereaksi adalah (Diketahui Ar Al = 27, H = 1, 0 = 16, dan S =32)

A. 75mL

B. 150 ml

C. 200mL

D. 250 ml

E. 300 mL

28. Jika reaksi antara 6,0 gram etana, C2 H6 (Mr = 30), dengan 7,1 gram Cl2 (Mr = 71) menghasilkan 5,16 gram C2 H6C1 (Mr = 64,5), maka persentase rendemen etil kiorida adalah .

A. 60

B. 40

C. 50

D. 70

E. 80

29. Pupuk urea, CO(NH2)2, mengandung nitrogen 42%. Jika Mr urea = 60 dan Ar N = 14, maka kemurnian pupuk urea adalah

A. 45%

B. 60%

C. 75%

D. 90%

E. 98%

30. Secara teoritis, banyaknya cuplikan dengan kadar 80%, yang dapat menghasilkan 8 gram SO3 adalah . . . . (0 = 16, S = 32)

A. 3g

B. 4g

C. 5g

D. 6g

E. 8g

31. Sebanyak 22,5 gram kromium bereaksi dengan larutan tembaga sulfat menghasilkan 19,05 gram tembaga menurut reaksi:

2Cr + 3CuSO4 – Cr2 (SO4)3 + 3Cu

Jika massa atom relatif Cu adalah 63,5; maka massa atom relatif Cr adalah .

A. 23

B. 26

C. 35

D. 50

E. 70

32. Hidrolisis 6,84 gram sukrosa (C12H22 O11) (Ar H = 1, C = 12, 0 = 16) menggunakan larutan HC1 encer, menghasilkan monosakarith (C6H12O6) seberat . . . .

A. 0,9 gram

B. 1,8 gram

C. 3,6 gram

D. 4,8’gram

E. 7,2 gram

33. Dalam 8 gram gas oksigen (Ar 0 = 16) terdapat jumlah partikel molekul oksigen sebanyak.

A. 1,505 x 1023 molekul

B. 3,01 x 1023 molekul

C. 12,02 x 1023 molekul

D. 24,08 x 1023 molekul

E. 48,16 x 1023 molekul

34. Jumlah molekul dalam 2,8 gram CO (Mr = 28) sama dengan jumlah molekul dalam.

1) 2,0 gram H2 (Mr = 2)

2) 3,2 gram O2 (Mr = 32)

3) 1,4 gram N2 (Mr = 28)

4) 4,4 gram CO2 (Mr = 44)

2 komentar:

 1. mantaaapp ! pas banget ad yg share soal2 kyak gni,.. aku lagi butuhin bgt nih ..
  thx so much ya !
  aku pamit copas soalna ..

  okehh, LANJUTKAN PERJUANGANMU, MEMINTARKAN ANAK NEGERI INDONESIA !

  BalasHapus
 2. ada kunci jawabannya ng?

  BalasHapus